Portret

Біографія
1927

Народився 31 жовтня 1927 року в м. Києві

1945 - 1948 Студент біологічного факультету Київського державного університету ім. Тараса Шевченка
1948 - 1954 В’язень Дубравлагу (Мордовія, Потьма) (номер Ч-995). Засуджений „Особым совещанием” по ст. 54-1а та 54-11 Карного кодексу УРСР
1955 - 1957 Студент біологічного факультету КДУ
1958 Старший лаборант Відділу зоології хребетних Інституту зоології АН УРСР
Перший експедиційний виїзд в Ленкоранську низину (Азербайджан) для збору матеріала для Зоологічного музею
1959 - 1962 Аспірант Відділу зоології хребетних Інституту зоології АН УРСР
1963 Захист в Ленінградському університеті кандидатської дисертації на тему „Герпетофауна Криму та її зоогеографічний аналіз”. Oдержання ступеню кандидата біологічних наук
1964 Старший науковий співробітник Відділу зоології, керівник неструктурного
підрозділу - Зоологічний музей
1965 Завідуючий відділом Інституту зоології - Зоологічний музей
1967 Відкриття нової експозиції Зоологічного музею, створеної під керівництвом та за участю Н.Н. Щербака
1972 Захист в Інституті зоології АН УРСР докторської дисертації на тему „Ящірки роду Eremias Палеарктики”
1973 Присвоєння звання доктора біологічних наук
1977 Нагородження Премією АН УРСР імені Д.К. Заболотного за цикл робіт „Систематика, екологія і паразитофауна плазунів Палеарктики”
1982 Присвоєння звання професора
1987 Присвоєння почесного звання „Заслужений діяч науки”
1992 Обраний членом- кореспондентом Академії наук України
1998 Помер 27 січня 1998 року в м. Києві

Copyright © 2009-2011 Scherbak NN. All Rights Reserved.