Portret

Наукова робота

Наукові праці М.М. присвячені систематиці, екології та зоогеографії хребетних (в основному рептилій та амфібій), охороні природи, музеєзнавству.

Внесок у систематику

Самостійно та у співавторстві описані:

земноводні

рептилії

Наукове керівництво

М.М. був природженим вчителем, йому дуже подобалось ділитися своїми знаннями та набутим досвідом з іншими. Поряд з ним завжди була молодь. З 1972 року, коли у нього з’явився перший аспірант Михайло Федорович Тертишніков зі Ставрополя, М.М. багато часу віддавав своїм аспірантам та пошукачам, які приїздили до нього не тільки з України, але і інших союзних республік.

Всього під його керівництвом захищено 23 кандидатських дисертації (Тертишніков М.Ф., Щербань М.І., Писанець Є.М, Гончаренко Г.Є., Пекло О.М., Сатторов Т., Голубєв М.Л., Заброда, Бадмаєва В.І., Котенко Т.І., Єремченко В.К., Доценко І.Б., Ахматов С., Таращук С.В., Манило В.В., Зиков О.Є., Токар А.А., Мищенко Ю.В., Чикін Ю.О., Фентисова Т., Селюнина та Сартаєва Х.М.) та дві докторські (Тертишніков М.Ф. та Писанець Є.М.).

Основні наукові праці

Всього список його праць включає 232 наукову роботу та 90 науково-популярних публікацій.


Copyright © 2009-2011 Scherbak NN. All Rights Reserved.