Portret

Музейна діяльність

За внесок у розвиток Зоологічного музею ННПМ НАН України, з 2007 року Зоологічний музей став носити ім'я М.М.Щербака, одного з найвідоміших своїх директорів.

Участь у створенні нової експозиції Зологічного музею

Питання про реконструкцію та розширення експозиції Зологічного музею було порушено М.М. з перших днів його роботи у Відділі зоології і було підтримано М.А. Воїнственським та співробітниками відділу. В 1963 році стару невелику експозицію музею оглядав разом з донькою Б.Е. Патон. Провести екскурсію доручили Щербаку, який, скориставшись нагодою, розказав президенту про свою мрію створити сучасний зоологічний музей в складі великого Музею природи, які є в столицях багатьох країн світу. Це зацікавило президента і він попросив підготувати йому конкретні пропозиції. Наслідком стала Постанова Президії АН УРСР “Про створення Музею природи в системі АН УРСР” (в складі чотирьох музеїв), в якій були намічені конкретні заходи щодо його будівництва. Після цієї постанови і почалось широке обговорення цього питання.

Були різні думки, так пропонували створити Музей природи України, проте більшість вважала, що природа не має кордонів. У Відділі зоології хребетних Інституту зоології був створений неструктурний підрозділ – Зоомузей, що було підтримано і дирекцією Інституту зоології, і зокрема директором П.М. Мажугою. В 1965 році директором Інституту зоології став І.Г. Підоплічко. Була створена Музейна рада на чолі з Підоплічко,

його заступником став Щербак. І.Г.Підоплічко активно включився в роботу і почав зі зміни назви з Музею природи на Центральний науково-природничий музей.

У липні 1966 року вийшла Постанова Ради Міністрів УРСР „Про створення Центрального науково-природничого музею АН УРСР”, у складі п’яти музеїв - ботанічного, зоологічного, палеонтологічного, геологічного та археологічного. Музей планувався як федерація музеїв, підпорядкованих відповідним Інститутам, з єдинною експозиційною частиною В рекордно короткий час практично за два роки на площі 1200 кв. м. була створена нова експозиція Зоологічного музею і в жовтні 1967 року до 50-ти річчя Жовтневої революції відкрита, як і експозиція Геологічного музею, для відвідувачів. Три інші музеї були відкриті пізніше: у травні 1969 – археологічний, у вересні 1973 – ботанічний і травні 1974 – пелеонтологічний.

Детальніше про внесок Миколи Миколайовича у розвиток Зоологічного музею Національного науково-природничого музею НАН України читайте у статті Євгена Максимовича Писанця (pdf), доктора біологічних наук, професора, завідуючого Зоологічним музеєм ННПМ НАН України. Стаття була надрукована у Збірнику праць Зоологічного музею, №39: 7-12, 2007 з нагоди 80-річчя з дня народження Миколи Миколайовича. Передруковано з дозволу Є. М. Писанця.


Copyright © 2009-2011 Scherbak NN. All Rights Reserved.